Phản hồi của bạn

Than HYDRAFFIN 16N - GERMANY

Hydraffin 16N

Than Hoạt Tính

 Thành phần hóa học là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình . Than hoạt tính có diện tích bề mặt ngoài rất lớn nên được ứng dụng như một chất lý tưởng để lọc hút nhiều loại hóa chất.

Code : Hydraffin 16N

Hãng : DONAU- Germany

Size : 8x16 mesh (1.18-2.36mm)

Tỷ Trọng : 470 -500 kg/m3

Chỉ số Iot :1000-1050 mg/g

Moisture Content (Wt.% ):<5

Tổng bề mặt hấp thụ: 900 m2/g

Các sản phẩm liên quan