Phản hồi của bạn

Sỏi Lọc VN

Sỏi lọc

Kích thước:3-5 mm ; 5-10mm

Tỷ Trọng: 1.400kg/m3

Quy cách : 50kg/bao.

Dùng để Lọc Cặn

 

Các sản phẩm liên quan